Domácí úkoly pro nemocné

9.2. 2018
viz probrané učivo
13.1.2018
ČJ - slovní druhy uč. str. 34-39, PS str. 36/cv.1
M - zaokrouhlování uč. str. 51-53
geometrie konstrukce trojúhelníku uč. str.120, PS str. 42
AJ - lekce č.5, uč. str. 24-25, PS str. 24-25
 
 
10.1.2018

ČJ - slovní druhy, PS str. 32-35

M - zaokrouhlování na desetitisíce a statisíce, PS str.25

AJ - On holiday, PS str.24

 
5.1.2018
 
ČJ - uč.str.34-36, PS str.30-31
M - uč. str.47-50, geo. str. 119, PS str.24
AJ - opakování 4. lekce
 

16.11.2017

ČJ - vyjmenovaná slova po m - PS do str.23/cv.11,12, PS růžový do str.15

M - písemné sčítání a odčítání PS str.16

geometrie PS str.36 a procvičování rýsování kružnic

AJ - PS str.15-16

 
 
3.11.2017
ČJ - vyjmenovaná slova opakování PS růžový  str.7/cv.1
M - numerace do 10 000 a zaokrouhlování,  PS str.13 a 14/cv.14, geo. měření úseček PS str.34-35 dopsat
AJ - dokončení lekce č. 2, uč. str.13, PS do str. 13  dokončit cv.9
Př - PS str. 6-7 dopsat
 
 
21.9.2017
ČJ - význam slov - jednoznačná, mnohoznačná, synonyma, antonyma uč. str. 8-9, PS str. 5-10
M - sčítání odčítání zpaměti, násobení a dělení uč. str.11-16 hlavně slovní úlohy, PS str.4-5, geometrie-rýsování rovnoběžek
AJ - lekce č.1 slovíčka, Sports time - uč. str.5-6, PS str. 4-6, PSstr.5/cv.9 zpaměti
Vl - naučit kraje a krajská města uč. str.3-5, PS str.4-5, do maleho sešitu nalepit mapu č.2 a 3 str.33 z pracovního sešitu
Př - příroda živá a neživá, ekosystém - naučit uč. str.6-7, PS str.4
 
15.9.2017
ČJ - opakování učiva - nauka o slově, uč. str.4-7, PS str.2-5/cv.12, PS růžový str.3,4
M - sčítání odčítání zpaměti, bod a přímka, uč. str.9-13 a 109, PS str.3 a 31
AJ - Music time uč. str.2-4, PS str.2-3