Co jsme probrali

27.5.2018
ČJ - dokončení kapitoly podmět a přísudek
M - zlomky, části zlomků
AJ - dokončení lekce č. 9

18.5.2018

ČJ - věta jednoduchá a souvětí, větný vzorec

M- zlomky

AJ - anglický dopis

11.5.2018
ČJ - slovesný způsob PS do str.59
M - zlomky - čtení, psaní, část celku
AJ - My free time uč. str. 42-43 PS str.42-43, naučit písničku str.43
 

4.5.2018

ČJ - časování sloves v čase přítomném, minulém a budoucím

M - numerace s milionem, obvody a obsahy črverce a obdelníku

AJ - úvod k lekci č.9

 
27.4. 2018
ČJ - časování sloves v čase přítomném a minulém
M - počítáme s milionem
AJ - dokončení lekce č.8
20.4.2018
ČJ - slovesa - tvary sloves
M - jednotky délky, hmotnosti, objemu a času
AJ - What time/channel is it on?
13.4.2018
ČJ - podstatná jména - opakování uč. str.64, PS nový do str.34, PS do str.49
M - slovní úlohy a jednotky délky uč. do str.82, PS str.13/cv.1,2, obsah PS str. 35
AJ - učebnice str. 38-39, PS str.38
6.4.2018
ČJ - skloňování pods. jmen rodu mužského podle všech vzorů uč. str.58-60
M - slovní úlohy a vztahy mezi čísly uč. str.76-79
AJ - lekce č. 8 slovíčka uč. str.38
 
23.3.2018
ČJ - skloňování podle vzoru pán a hrad uč. str.56-58, PS nový do str. 25 včetně
M - násobení dvojcifer. číslem uč. str.73-75, PS str.8 a 33 - rovnoběžníky
AJ - uč. str. 35-36, PS str. 35
 
16.3.2018
ČJ - skloňování podst. jmen rodu mužského uč. str.55-56, PS starý str.46-47/cv.39,40, PS nový str.21
M - písemné násobení dvojciferným činitelem uč. str.71-72, PS str.7
geometrie střed úsečky a osa úsečky uč. str.127, PS str.32
AJ - lekce č. 7, uč. str.34-35, PS str.34
 
2.3.2018
ČJ - skloňování pod. jm. rodu ženského, uč. do str.53, PS do str.45, PS nový do str.17
M - římské číslice uč. do str.70, PS do str.6
AJ - opakování lekcí uč. str.33, PS do str.33
 
.
16.3.2018
ČJ - skloňování podst. jm. rodu ženského - vzor žena uč. str.50-51, PS starý str.42-44/cv.28,29, PS str.12-13
M - pamětné dělení uč. str.66-67, PS str.4
geometrie - obvody trojúhelníku, črverce a obdelníku uč. str.125-126
AJ - opakovací lekce uč. str.32, PS str.31
 
 
9.2.2018
ČJ - skloňování podle vzorů rodu středního uč. do str.49, PS starý do str. 41, PS do str.11 vždy včetně
M - pamětné násobení čísel větších než 10 000, zaokrouhlování uč. do str.65, PS do str.4
AJ - počasí uč. do str.30, PS do str.29
 

28.1.2018

ČJ - vzory rodu středního uč. str. 45-46, PS str. 36-37

M- písenmé sčítání a odčítání velkých čísel uč. str. 54 -60, PS str. 27, 43

AJ - lekce č.6 slovíčka

18.1.2018

ČJ - podstatná jména- rod, číslo a pád

M - numerace velkých čísel, konstrukce čtverce a obdelníku

:AJ - Lekce č.5 - On holiday - str.26 a PS str.26

 

13.1.2018
ČJ - slovní druhy uč. str. 34-39, PS str. 32-35
M - zaokrouhlování uč. str. 51-53, PS str. 25
geometrie konstrukce trojúhelníku uč. str.120, PS str. 42
AJ - lekce č.5, uč. str. 24-25, PS str. 24-25
 
5.1.2018
ČJ - Slovní druhy PS str.30-31
M - Čísla větší než 10 000, porovnávání čísel PS str.24, geometrie konstrukce trojúhelníku
AJ - opakování 4. lekce

 

17.12.2017

ČJ - Vyjmenovaná slova po z, uč.str.32, PS růžový do str.38, PS do str.27

M - Písemné násobení a dělení, jednotky délky, uč.str.44, PS str.23/cv.9,10,1

Geometrie - pravý úhel, uč. str.118, PS str.41

AJ - lekce č.4, uč. str.22, PS str.22

 

8.12.2017
ČJ - vyjmenovaná slova po v - uč. str.31, PS str. 26-27/cv.22,23, PS růžový str.29-32
M - písemné dělení se zbytkem uč. str.41-43, PS str.19-21, 40
AJ - lekce č.4 uč. str. 20-21, PS str. 20-21
 

1.12.2017

ČJ - vyjmenovaná slova po s - uč.str.30, PS do str.25, PS růžový do str.24

M - písemné dělení jednociferným dělitelem uč. str.39- 41

geometrie rýsování kolmic uč. str.116

AJ - opakování lekcí 1-3 uč. str.18-19, PS str.18-19

 

24.11.2017
ČJ - vyjmenovaná slova po p uč. str.28, PS str. 23-24
M - písemné násobení, rýsování kružnic uč. str.36-38, PS str.17 a 39
AJ - dokončení lekce PS str.17-18

 

16.11.2017

ČJ - vyjmenovaná slova po m - uč. str.27, PS do str.23/cv.11,12, PS růžový do str.15

M - písemné sčítání a odčítání uč. do str.35, PS str.16

geometrie PS str.36 a procvičování rýsování kružnic

AJ - záporné a kladné věty uč. str.15-16, PS str.15-16

 
10.11.2017
Čj - opakování vyjmenovaných slov po m, uč do str.26, PS růžový do str.10
M - písemné sčítání a odčítáníuč. do str.35, PS do str.16/cv.1
AJ - lekce č.3 Be healthy! uč. str.14-15, PS str.14 naučit slovíčka
 
3.11.2017
ČJ - vyjmenovaná slova opakování po b a l uč. do str.24, PS do str.20, PS růžový do str.7/cv.1
M - numerace do 10 000 a zaokrouhlování, uč. do str. 32, PS do str. 14/cv.14, geo. měření úseček PS str.34-35
AJ - dokončení lekce č. 2, uč. do str.13, PS do str. 13
 
 
20.10.2017
 
ČJ - zdvojené souhlásky uč. do str.20, PS do str. 18
M - pamětné dělení se zbytkem uč. do str. 26, PS 10, 15/cv.1,2 geometrie str. 33, 34/cv.1
AJ - What´s in the house? uč. str. 11, PS str. 10-11
 

13.10.2017

ČJ - skupiny hlásek bě/bje, vě/vje, pě - uč. str.17, PS str.16-17/cv.12,13,14

M - násobení dvojcif. čísla jednocif. činitelem uč. str.22, PS str.9-10/cv.11a12

     geometrie polopřímka a polopř. opačná uč.str.111

AJ - PS str.9 báseň zpaměti, lekce č.2 slovíčka uč. str.10

 

6.10.2017

ČJ - kořen slova, předložky a předpony uč. do str.16, PS do str.8

M - písemné sčítání a odčítání, zaokrouhlování uč. do str.21, PS do str.8                            geo. rovnoběžky PS str.116

AJ - dokončení lekce č.1 uč. do str. 9, PS str.9

 

22.9.2017

ČJ - význam slov - jednoznačná, mnohoznačná, synonyma, antonyma uč. str. 8-9, PS str. 5-9
M - sčítání odčítání zpaměti, násobení a dělení uč. str.11-16, PS str.4-6/cv.1,2, geometrie-rýsování rovnoběžek
AJ - lekce č.1 slovíčka, Sports time - uč. str.5-6, PS str. 4-6
 
15.9.2017
ČJ - opakování učiva - nauka o slově, uč. str.4-7, PS str.2-5/cv.12, PS růžový str.3,4
M - sčítání odčítání zpaměti, bod a přímka, uč. str.9-13 a 109, PS str.3 a 31

AJ - Music time uč. str.2-4, PS str.2-3