Vítejte na webu třídy 4.A

 

V pondělí konec vyučování v 11,40 hod. Výuka podle rozvrhu. Přinést tašku na výkresy.

V úterý konec vyučování v 11,40 hod. odevzdávání učebnic.

Středa a čtvrtek konec vyučování v 11,40 hod.

V pátek konec vyučování v 8,45 hod.

 

Omluvenky žáků prosím posílejtena tuto adresu: chalabalova@zskom2.cz, nebo na tel. 577 210 076/209

 

 

 
 
 
 
  Rozvrh hodin

 

1.

2.

3.

4.

5.

Po

Čj

Vv

Vv

M

Čt

Út

Čj

M

Čt

Aj

Tv

St

M

Čj

Vl

Aj

Hv

Čt

Aj

Čj

M

Čt

M

Čj

Tv

Vl

 

Rezervujte si prosím čas na inviduduální pohovoy